Husdyrgødning

Bilag 1 i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Kategori: Produkter eller biprodukter af animalsk oprindelse, herunder kødmel og benmel. 
Logbog for planteavl: Noteres som gødning 
Dokumentation af behov: Intet krav hvis alt ikke-økologisk gødning tilsammen giver 50 kg udnyttet N eller mindre pr. ha.

Gødningsregnskab for kvælstof
Ved udbringning af "anden organisk handelsgødning" skal bidraget til gødningsregnskabet beregnes ud fra den udnyttelsesprocent, som producenten har oplyst for produktet.
Lovpligtig N-udnyttelse: 70%

Gødningsregnskab for fosfor
For gruppen af "andre organiske gødningstyper end husdyrgødning" er fosforloftet 30 kg pr. ha.

Andre regler
Reguleret efter biproduktforordningen og OGJ bekendtgørelsen (Organiske Gødningsstoffer og Jordforbedringsmidler): Således at anvendelse af Øgro på bedrifter med produktionsdyr skal registre dette under punkt "OGJ" i GHI -landbrugsindbretning parallelt med gødningsindberetning. Reglerne for udbringning følger handelsgødning i forhold til "lukkeperioden" fra 15/11 til 1/2.
Må ikke spredes på afgrøder senere end 21 dage før høst, og senest 21 dage før dyr får adgang til arealet

Husdyrgødning Der er ingen varer i denne kategori.