Rest- og affaldsprodukter

REST- OG AFFALDSPRODUKTER
Rest- og affaldsprodukter dækker over den gruppe af organiske gødninger, som enten er restprodukter fra anden fødevareproduktion, eller er karakteriseret som organisk affald. Restprodukter fra biogasproduktion er ikke repræsenteret i denne kategori.

Rest- og affaldsprodukter Der er ingen varer i denne kategori.

Underkategorier

 • K-2 (Protamylasse)

  K-2 (en protamylasse-gødning) er et inddampet biprodukt fra fremstillingen af kartoffelprotein, hvor kartoffelfrugtvand med 4 % tørstof, opkoncentreres ca. 10 gange. Efter opkoncentrering er K-2 stadig i flydende og pumpebar form. Gødningen er klorfattig.
  Der er altså tale om koncentreret kartoffelsaft tilforskel fra almindelig Protamylasse.

 • Have-parkaffald

  Have-parkaffald er affald fra private og kommunale arealer og varierer derfor voldsomt i løbet af året. Det samles typisk på kommunale genbrugsstationer, hvor det komposteres i varierende grad. Noget afsættes direkte efter neddeling og sortering, mens andet færdigkomposteret under kontrollerede forhold. Særdeles velegnet som jordforbedrende middel og samtidig næringsstofforsyning.
  Mere viden på følgende links: 

  Rapport: "Stor undersøgelse af kvalitet og tilgængelighed af have-parkaffald hos alle landets kommuner" 
  Faktaark: "HAVE-PARKAFFALD TIL ØKOLOGISKE MARKER"

 • Træaske

  Træaske er bundaske fra afbrænding af flis/råtræ. Modsat halmaske er træaske godkendt som gødning på økologiske landbrugsjord, hvis det udelukkende er fra træ, der ikke er kemisk behandlet efter fældning.

 • Biogas-fiberfraktion

  Økologisk autoriserede biogasanlæg kan levere gødning med en ”økologiprocent”, hvis biomasser fra økologiske bedrifter blandes med konventionelle biomasser/produkter, der er tilladt til økologisk produktion. 
  Se positivliste på linket her: ØKO-Positivliste