Rest- og affaldsprodukter

REST- OG AFFALDSPRODUKTER
Rest- og affaldsprodukter dækker over den gruppe af organiske gødninger, som enten er restprodukter fra anden fødevareproduktion, eller er karakteriseret som organisk affald. Restprodukter fra biogasproduktion er ikke repræsenteret i denne kategori.

Rest- og affaldsprodukter Der er ingen varer i denne kategori.

Underkategorier

 • K-2 (Protamylasse)
 • Sojamelasse

  Sojamelasse er et restprodukt, som dannes ved oprensning af proteiner fra sojabønner til fødevarer og foder. Sojamelassen findes både i en GMO-fri version (fra GMO-fri soja), som kan bruges af økologiske landmænd, og en ikke-GMO-fri, som økologer ikke må anvende.

 • Haveparkaffald

  Have-parkaffald er affald fra private og kommunale arealer og varierer derfor voldsomt i løbet af året. Det samles typisk på kommunale genbrugsstationer, hvor det komposteres i varierende grad. Noget afsættes direkte efter neddeling og sortering, mens andet færdigkomposteret under kontrollerede forhold. Særdeles velegnet som jordforbedrende middel og samtidig næringsstofforsyning.
  Mere viden på linket her: Have-parkaffald

 • Træaske

  Træaske er bundaske fra afbrænding af flis/råtræ. Modsat halmaske er træaske godkendt som gødning på økologiske landbrugsjord, hvis det udelukkende er fra træ, der ikke er kemisk behandlet efter fældning.

 • Biogas-fiberfraktion

  Økologisk autoriserede biogasanlæg kan levere gødning med en ”økologiprocent”, hvis biomasser fra økologiske bedrifter blandes med konventionelle biomasser/produkter, der er tilladt til økologisk produktion. 
  Se positivliste på linket her: ØKO-Positivliste