Rest- og affaldsprodukter

REST- OG AFFALDSPRODUKTER
Rest- og affaldsprodukter dækker over den gruppe af organiske gødninger, som enten er restprodukter fra anden fødevareproduktion, eller er karakteriseret som organisk affald. Restprodukter fra biogasproduktion er ikke repræsenteret i denne kategori.

Rest- og affaldsprodukter Der er ingen varer i denne kategori.

Underkategorier

 • Protamylasse

  Protamylasse (herunder K-2) er et inddampet biprodukt fra fremstillingen af kartoffelprotein. Ved K-2 opkoncentreres kartoffelfrugtvand med 4 % tørstof ca. 10 gange. Efter opkoncentrering er K-2 stadig i flydende og pumpebar form. For K-2 er der tale om en mere koncentreret kartoffelsaft til forskel fra almindelig Protamylasse. Protamylasse er uforurenet kartoffelfrugtvand, der er opkoncentreret efter udvinding af kartoffelstivelse og kartoffelprotein og er i Gødningsbekendtgørelsen rubriceret som "organisk gødning". Protamylasse er klorfattig.

 • Sojamelasse

  Sojamelasse er et restprodukt, som dannes ved oprensning af proteiner fra sojabønner til fødevarer og foder. Sojamelassen findes i perioder i en GMO-fri version (fra GMO-fri soja), som kan bruges af økologiske landmænd, og en ikke-GMO-fri, som økologer ikke må anvende.

 • Vinasse

  Vinasse er et biprodukt fra gær- og spritfremstilling med roemelasse, hvorfra sukker udvindes. Tilbage er en tynd opløsning med et typisk tørstofindhold på 8-10 %. Denne opløsning koncentreres ved inddampning.

 • Have-parkaffald

  Have-parkaffald er affald fra private og kommunale arealer og varierer derfor meget i løbet af året. Det samles typisk på kommunale genbrugsstationer, hvor det komposteres i varierende grad. Noget afsættes direkte efter neddeling og sortering, mens andet færdigkomposteret under kontrollerede forhold. Særdeles velegnet som jordforbedrende middel og samtidig næringsstofforsyning.
  Læs mere her: Rapport, "Stor undersøgelse af kvalitet og tilgængelighed af have-parkaffald hos alle landets kommuner"

 • Træaske

  Træaske er bundaske fra afbrænding af flis/råtræ. Modsat halmaske er træaske tilladt som gødning på økologiske landbrugsjord, hvis det udelukkende er fra træ, der ikke er kemisk behandlet efter fældning.

 • Biogas-fiberfraktion

  Biogas-fiberfraktion er den tørre fraktion fra biogasanlæg, hvor en ofte kvælstofholdig væskefraktion separeres fra, og fiberfraktionen er tilbage. Den fraktion kan komme fra både økologisk certificerede biogasanlæg (som kan levere med en ”økologiprocent”), og konventionelle biogasanlæg/-linjer, som udelukkende tilfører produkter, der er tilladt til økologisk produktion (figurerer på positivliste). Se positivliste for, hvilke produkter biogasanlægget må tilføre, hvis de vil afsætte til økologer: ØKO-Positivliste

   

  Se VEJLEDENDE LISTE over anerkendte biogasanlæg, der er økologicertificeret eller hvor input er vurderet ”egnet til øko” af Landbrugsstyrelsen.