Gødning uden N

Gødning uden N

GØDNINGER UDEN KVÆLSTOF
Gødninger uden kvælstof dækker over den gruppe af gødninger, som er tilladt til brug i økologisk landbrugsproduktion, og som ikke indeholder kvælstof. Kategorien favner dermed både mineralske gødninger udvundet og fremstillet til jordbrugsformål samt kvælstoffrie restprodukter.

Gødning uden N Der er ingen varer i denne kategori.

Underkategorier

  • Patentkali

    Mineralsk gødning fremstillet af kaliumråsalt ved en fysisk udvindingsproces.