Gødning uden N

GØDNINGER UDEN KVÆLSTOF
Gødninger uden kvælstof dækker over den gruppe af gødninger, som er tilladt til brug i økologisk landbrugsproduktion, og som ikke indeholder kvælstof. Kategorien favner dermed både mineralske gødninger udvundet og fremstillet til jordbrugsformål samt kvælstoffrie restprodukter.

 

Der afprøves i Økologiske Landsforsøg i både kløvergræs og vinterraps i 2020 gødningsproduktet: Polysulfat. Du kan læse mere om produktet på polysulphate.com samt om afprøvningen af produktet på Oversigt over Landsforsøgene, 2020 (side 278, 280-281).

Gødning uden N Der er ingen varer i denne kategori.

Underkategorier

 • Patentkali

  Mineralsk gødning fremstillet af kaliumråsalt ved en fysisk udvindingsproces.

 • Kiserit 15

  Produceret fra naturlige saltaflejringer i Europa, dannet ved inddampning af hav for mange millioner år siden.

 • Magnesia kainit

  Råsalt

 • Naturgips

  Naturligt stof af calsiumsulfat, der granuleres til svovlgødning.

 • Wigor S

  Polsk produkt.

  Naturligt forekommende elementært svovl iblandet 10 % bentonit (en lerart).