Pelleteret fjerkrægødning

Pelleteret gødningsprodukt baseret på kyllingemøg.

 

Fertikal 4-1-2 er i 2020 afprøvet i Landsforsøg som startgødning til majs, hvor det sammenlignes med en del andre startgødninger. Du kan læse mere om afprøvningen af produktet og resultatet på Oversigt over Landsforsøgene, 2020 (side 368-370). Derudover afprøves produktet også i 2022 i Landsforsøg som startgødning til økologisk majs.

Pelleteret fjerkrægødning 2 varer

Viser 1 - 2 af 2
  • <ul> <li>N: 4 %</li> <li>P: 1,3 %</li> <li>K: 2,4 %</li> <li>Mg: 0,6 %</li> <li>S: 0,3 %</li> <li>Ca: 6 %</li> </ul> <p> </p> <p><strong>   -   TEST VINDER  -</strong></p> <p> </p> <p><strong>Konkurrence dygtige priser</strong></p> <p> </p>

  • <ul> <li>N: 4 %</li> <li>P: 1,3 %</li> <li>K: 2,4:</li> <li>Mg: 0,6 %</li> <li>S: 0,3 %</li> <li>Ca: 6 %</li> </ul> <p> </p> <p><strong>   -   TEST VINDER  -</strong></p> <p> </p> <p><strong>Konkurrence dygtige priser</strong></p>

Viser 1 - 2 af 2

LOVGIVNING
Økologiregler for anvendelse jf. Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Bilag 2.1
Kategori: Tørret fast husdyrgødning herunder tørret fjerkrægødning
Logbog for planteavl: Noteres som gødning
Dokumentation af behov: Ved al modtagelse af konventionel gødning, skal Erklæringen om behov for ikke-økologisk gødning udfyldes med begrundelse af behov, og hvad der er gjort for at skaffe nok økologisk gødning. Det gælder uanset mængde. 
(kun nødvendigt, hvis der er tale om en ikke-økologisk gødning)

Gødningsregnskab for kvælstof
Lovpligtig N-udnyttelse: 65% (kategori "Fast gødning")

Organiske kvælstofarealkrav (harmoniareal): 170 kg kvælstof fra organisk gødning pr. ha harmoniareal til rådighed på bedriften.

Fosforlofter og fosforarealkrav
For gruppen af "andre organiske gødningstyper end husdyrgødning" er fosforloftet 30 kg pr. ha.

Andre regler
-

YDERLIGERE INFORMATION
Udnyttelse, faglig vurdering
60 % N-udnyttelse, 100 % P-udnyttelse (ved vedligeholdelses-gødskning) og 80-100 % K-udnyttelse afhængig af jordtype.

Håndtering
Pilleform - til almindelig udbringning på landbrugsjord. Egner sig til placering – særligt ved højværdiafgrøder.

OBS punkter
-