Pelleteret fjerkrægødning

Pelleteret gødningsprodukt baseret på kyllingemøg.

 

Fertikal 4-1-2 afprøves i 2020 i Landsforsøg som startgødning i majs, hvor det sammenlignes med en del andre startgødninger. Du kan læse mere om afprøvningen af produktet og resultatet på Oversigt over Landsforsøgene, 2020 (side 368-370).

Pelleteret fjerkrægødning 3 varer

Viser 1 - 3 af 3
  • <ul> <li>N: 4 %</li> <li>P: 1,3 %</li> <li>K: 2,4 %</li> <li>Mg: 0,6 %</li> <li>S: 0,3 %</li> <li>Ca: 6 %</li> </ul> <p> </p> <p><strong>   -   TEST VINDER  -</strong></p> <p> </p> <p><strong>Konkurrence dygtige priser</strong></p> <p> </p>

  • <ul> <li>N: 4 %</li> <li>P: 1,3 %</li> <li>K: 2,4:</li> <li>Mg: 0,6 %</li> <li>S: 0,3 %</li> <li>Ca: 6 %</li> </ul> <p> </p> <p><strong>   -   TEST VINDER  -</strong></p> <p> </p> <p><strong>Konkurrence dygtige priser</strong></p>

  • <p>Komeco Biokorrels (Biogødning) forhandlet af Øgro</p> <ul> <li>N: 3,50 %</li> <li>P: 1,54 %</li> <li>K: 2,49 %</li> <li>S: 0,50 %</li> <li>Mg: 0,78 %</li> </ul> <p><strong>Pris: </strong>Kontakt for pris</p>

Viser 1 - 3 af 3

LOVGIVNING
Økologiregler for anvendelse jf. Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Bilag 1
Kategori: Tørret fast husdyrgødning herunder tørret fjerkrægødning
Logbog for planteavl: Noteres som gødning
Dokumentation af behov: Intet krav hvis alt ikke-økologisk gødning tilsammen giver 50 kg udnyttet N eller mindre pr. ha.
(kun nødvendigt, hvis der er tale om en ikke-økologisk gødning)

Gødningsregnskab for kvælstof
Lovpligtig N-udnyttelse: 65% (kategori "Fast gødning")

Gødningsregnskab for fosfor
For gruppen af "andre organiske gødningstyper end husdyrgødning" er fosforloftet 30 kg pr. ha.

Andre regler
-

YDERLIGERE INFORMATION
Udnyttelse, faglig vurdering
60 % N-udnyttelse, 100 % P-udnyttelse (ved vedligeholdelses-gødskning) og 80-100 % K-udnyttelse afhængig af jordtype.

Håndtering
Pilleform - til almindelig udbringning på landbrugsjord. Egner sig til placering – særligt ved højværdiafgrøder.

OBS punkter
-