Sojamelasse

Sojamelasse er et restprodukt, som dannes ved oprensning af proteiner fra sojabønner til fødevarer og foder. Sojamelassen findes i perioder i en GMO-fri version (fra GMO-fri soja), som kan bruges af økologiske landmænd, og en ikke-GMO-fri, som økologer ikke må anvende.

Sojamelasse Der er 1 produkt.

Viser 1 - 1 af 1 resultat
  • <ul> <li>N: 4,0 kg pr. ton</li> <li>P: 1,5 kg pr. ton</li> <li>K: 10,0 kg pr. ton</li> <li>S: 12,0 kg pr. ton</li> <li>Mg: ? kg pr. ton</li> </ul> <p> </p>

Viser 1 - 1 af 1 resultat

LOVGIVNING
Økologiregler for anvendelse jf. Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Bilag 2.1
Kategori: Produkter eller biprodukter af vegetabilsk oprindelse til gødskning.
Logbog for planteavl: Noteres som gødning
Dokumentation af behov: Noter hvorfor produktet er nødvendigt på din bedrift. Ved al modtagelse af konventionel gødning, skal Erklæringen om behov for ikke-økologisk gødning udfyldes med begrundelse af behov og hvad der er gjort for at skaffe nok økologisk gødning. Det gælder uanset mængde.

Gødningsregnskab for kvælstof

Ved udbringning af ”anden organisk handelsgødning" skal bidraget til gødningsregnskabet beregnes ud fra den udnyttelsesprocent, som producenten har oplyst for produktet.
Lovpligtig N-udnyttelse: 70 % eller den udnyttelsesprocent, der er oplyst på gødningskvitteringen.

Organiske kvælstofarealkrav (harmoniareal): 170 kg kvælstof fra organisk gødning pr. ha harmoniareal til rådighed på bedriften.

Fosforlofter og fosforarealkrav 
For gruppen af "andre organiske gødningstyper end husdyrgødning" er fosforloftet 30 kg pr. ha.

Andre regler
Sojamelasse er registreret som en organisk handelsgødning i gødningsfortegnelsen. Dermed skal udnyttelsesprocenten sættes til 70 %. Der arbejdes på, at få den løftet ud af gødningsfortegnelsen, hvorved N-udnyttelsen i stedet er 40 %. Afsætter står for den nødvendige myndighedskontakt, og da der ingen hygiejniske restriktioner er, kan det udbringes forud for alle afgrøder.

YDERLIGERE INFORMATION
Udnyttelse, faglig vurdering
70 % N-udnyttelse, 100 % P-udnyttelse (ved vedligeholdelses-gødskning), 80-100 % K-udnyttelse afhængig af jordtype og omkring 80% udnyttelse af svovl.

Håndtering
Sojamelassen er grundet sit store svovl- og kaliumindhold velegnet til iblanding af husdyrgødning. Dermed mindskes behovet for tildeling af svovl- og kaliumholdige gødninger efterfølgende. Det kan også udbringes rent - her anbefales nedfældning forud for såning.

OBS punkter
Produktionen af sojamelasse varierer fra år til år både i mængder og næringsstofindhold. Der tages analyser på daglig basis, så modtageren ved altid, hvad det konkrete parti indeholder. Der produceres fx 2000-5000 ton GMO-fri Sojamelasse på fabrikken i Hornsyld i Østjylland i 2018, og noget lignende forventes fremad. Vær opmærksom på lovgivningen mht. lovpligtig N-udnyttelse.