Vinasse

Vinasse er et biprodukt fra gær- og spritfremstilling med roemelasse, hvorfra sukker udvindes. Tilbage er en tynd opløsning med et typisk tørstofindhold på 8-10 %. Denne opløsning koncentreres ved inddampning.

Vinasse Der er 1 produkt.

Viser 1 - 1 af 1 resultat
  • <p>Tørstofindhold: 65,5 %</p> <ul> <li>Total-N: 3,5 %</li> <li>K: 7,0 %</li> </ul> <p></p> <address><em>Billedkredit: Brdr. Thorsen I/S</em></address>

Viser 1 - 1 af 1 resultat

LOVGIVNING
Økologiregler for anvendelse jf. Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Bilag 2.1
Kategori: "Vinasse og vinasseekstrakt". Vinasse fra salmiakproduktion må ikke anvendes
Logbog for planteavl: Noteres som gødning
Dokumentation af behovNoter hvorfor produktet er nødvendigt på din bedrift. Ved al modtagelse af konventionel gødning, skal Erklæringen om behov for ikke-økologisk gødning udfyldes med begrundelse af behov og hvad der er gjort for at skaffe nok økologisk gødning. Det gælder uanset mængde.

Gødningsregnskab for kvælstof
Ved udbringning af anden organisk gødning skal bidraget til gødningsregnskabet beregnes ud fra den udnyttelsesprocent, som producenten har oplyst for produktet.
Lovpligtig N-udnyttelse: 40 % eller den udnyttelsesprocent, der er oplyst på gødningskvitteringen.

Fosforlofter og fosforareal
Indeholder ikke fosfor

Andre regler
Norddjurs Kommune træf i 2015 afgørelse om at stofferne vinasse og vinassekali fra De Danske Gærfabrikker, Grenaa ikke er affald, men biprodukter. Derfor skal gødningerne håndteres iflg. gældende gødningsregler.

YDERLIGERE INFORMATION
Udnyttelse, faglig vurdering
70 % N-udnyttelse, 80-100 % K-udnyttelse afhængig af jordtype.

Håndtering
Vinassen har en holdbarhed på 2 år og opbevares i tanke af beton eller stål. Kan med fordel omrøres da vinassen kan bundfælde.

OBS punkter
Vinasse kan ikke udbringes uopblandet med almindeligt maskinel medmindre det opblandes med gylle, hvilket fungere fint. Man kan også betale for udbringning med specialudstyr. Der produceres stadig store mængder vinasse (4000 ton pr. år i Grenaa), som altid ligger på lager.