Patentkali

Mineralsk gødning fremstillet af kaliumråsalt ved en fysisk udvindingsproces.

Patentkali Der er 1 produkt.

Viser 1 - 1 af 1 resultat
  • <ul> <li>N: 0 %</li> <li>P: 0 %</li> <li>K: 24,9 % </li> <li>S: 17,0 % </li> <li>Mg: 6,0 %</li> </ul> <p> </p> <p><strong>Vejledende pris : ca. </strong>3000 kr. pr. ton</p>

Viser 1 - 1 af 1 resultat

LOVGIVNING
Økologiregler for anvendelse jf. Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Bilag 1
Kategori: Kaliumsulfat der muligvis indeholder magnesiumsalt
Logbog for planteavl: Noteres som gødning
Dokumentation af behov: Jordbundsanalyse, der viser et kalital på under 8, som der må gødes op til på marken.

Gødningsregnskab for kvælstof
Indeholder ikke N

Gødningsregnskab for fosfor
Indeholder ikke P

Andre regler
Jordbundsanalyser fra indeværende vækstsæson accepteres som dokumentation for behovet og skal opbevares på bedriften. Patentkali er letopløseligt, og derfor er der strammere krav til brugen end til kaliumråsalte.

YDERLIGERE INFORMATION
Udnyttelse, faglig vurdering
80-100 % udnyttelse

Håndtering
Kan spredes med almindelig gødningsspreder.

OBS punkter
-