Magnesia kainit

Råsalt

Magnesia kainit Der er 1 produkt.

Viser 1 - 1 af 1 resultat
  • <ul> <li>Kalium: 9,1%</li> <li>Magnesium: 3%</li> <li>Natrium: 20%’</li> <li>Svovl:  4%</li> </ul>

Viser 1 - 1 af 1 resultat

LOVGIVNING
Økologiregler for anvendelse jf. Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Bilag 2.1
Kategori: Kaliumsulfat der muligvis indeholder magnesiumsalt
Logbog for planteavl: Noteres som gødning (kalium eller svovl)
Dokumentation af behov: Jordbundsanalyse, der viser et kalital på under 8, som der må gødes op til på marken.

OBS: Kainit kan anvendes som en svovlgødning, hvis der behov for tildeling af svovl og du har en konsulenterklæring på svovlbehov.  Der må ikke samtidig overgødskes med et andet næringsstof, så der opstår ubalancer. 

Gødningsregnskab for kvælstof
Indeholder ikke N

Gødningsregnskab for fosfor
Indeholder ikke P

Andre regler
Jordbundsanalyser fra indeværende vækstsæson accepteres som dokumentation for behovet og skal opbevares på bedriften. Patentkali er letopløseligt, og derfor er der strammere krav til brugen end til kaliumråsalte.

Anvendes patentkali som en svovlgødning, dokumenteres svovlbehov med en konsulenterklæring. Der må ikke overgødskes med kalium.

YDERLIGERE INFORMATION
Udnyttelse, faglig vurdering
80-100 % udnyttelse af både kalium, magnesium og svovl.

Håndtering
Produktet er meget vandsugende og bør derfor være godt beskyttet mod fugt. Leverandøren anbefalet minimum 0,2 mm plastdække.
Kan spredes med almindelig gødningsspreder.

OBS punkter
Velegnet til græs og roer og ikke til afgrøder følsomme overfor salt.