Org. handelsgødning

Organiske handelsgødninger dækker over den gruppe af kvælstofholdige gødninger, som kan bruges som handelsgødning. Det er altså pelleterede eller granulerede produkter, som har sin organiske oprindelse i husdyrgødning, kød/benmel el.lign. Dermed er fx pelleterede hønsegødninger at finde i denne kategori.

Org. handelsgødning Der er ingen varer i denne kategori.

Underkategorier

 • Pelleteret fjerkrægødning

  Pelleteret gødningsprodukt baseret på kyllingemøg.

   

  Fertikal 4-1-2 afprøves i 2020 i Landsforsøg som startgødning i majs, hvor det sammenlignes med en del andre startgødninger. Du kan læse mere om afprøvningen af produktet og resultatet på Oversigt over Landsforsøgene, 2020 (side 368-370).

 • Kød- og benmelsprodukter

  Organisk gødninger af animalsk oprindelse presset i hårde 4 mm piller. Det består af dansk kød- og benmel. Har et højt indhold og tilgængelighed af kvælstof og fosfor. Der er påvist god gødningseffekt i vårsæd, men data er dog stadig begrænset i DK. Produktet har gennem mange år været anvendt og testet i Sverige.

  Øgro 10-3-1 afprøves i 2019 og 2020 i Økologiske Landsforsøg i vårbyg, hvor det sammenlignes med forskellige niveauer af svinegylle. Du kan læse mere om afprøvningen af produktet i Oversigt over Landsforsøgene, 2019 og Oversigt over Landsforsøgene, 2020 (side 266-268).