Org. handelsgødning

Organiske handelsgødninger dækker over den gruppe af kvælstofholdige gødninger, som kan bruges som handelsgødning. Det er altså pelleterede eller granulerede produkter, som har sin organiske oprindelse i husdyrgødning, kød/benmel el.lign. Dermed er fx pelleterede hønsegødninger at finde i denne kategori.

Org. handelsgødning Der er ingen varer i denne kategori.

Underkategorier

 • Pelleteret fjerkrægødning

  Pelleteret gødningsprodukt baseret på kyllingemøg.

   

  Fertikal 4-1-2 er i 2020 afprøvet i Landsforsøg som startgødning til majs, hvor det sammenlignes med en del andre startgødninger. Du kan læse mere om afprøvningen af produktet og resultatet på Oversigt over Landsforsøgene, 2020 (side 368-370). Derudover afprøves produktet også i 2022 i Landsforsøg som startgødning til økologisk majs.

 • Kød- og benmelsprodukter

  Organisk gødninger af animalsk oprindelse presset i hårde piller, som gør det velegnet til placering. Det består af dansk kød- og benmel. Har et højt indhold og tilgængelighed af kvælstof og fosfor. Der er påvist god gødningseffekt i vårsæd, men data er dog stadig begrænset i DK. Produktet har gennem mange år været anvendt og testet i Sverige.

  Afprøvninger i Økologiske Landsforsøg:
  Øgro 10-3-1 afprøves i 2019 og 2020 i vårbyg, hvor det sammenlignes med forskellige niveauer af svinegylle. Du kan læse mere om afprøvningen af produktet i Oversigt over Landsforsøgene, 2019 og Oversigt over Landsforsøgene, 2020 (side 266-268).

  YaraSUNA afprøves i 2022 i havre, hvor det sammenlignes med forskellige niveauer af svinegylle. Du kan læse mere om afprøvningen af produktet, når resultaterne offentliggøres i Landsforsøgene 2022, ultimo december 2022.