Org. handelsgødning

Organiske handelsgødninger dækker over den gruppe af kvælstofholdige gødninger, som kan bruges som handelsgødning. Det er altså pelleterede eller granulerede produkter, som har sin organiske oprindelse i husdyrgødning, kød/benmel el.lign. Dermed er fx pelleterede hønsegødninger at finde i denne kategori.

Org. handelsgødning Der er ingen varer i denne kategori.

Underkategorier

  • Pelleteret fjerkrægødning

    Fertikal er baseret på tørret, pelleteret hønsemøg fra fritgående høns. Det produceres i Belgien og er en 4-1-2 gødning.

  • Kød- og benmelsprodukter

    Øgro 10-3-1 er en organisk gødning af animalsk oprindelse presset i hårde 4 mm piller. Det består af dansk kød- og benmel. Har et højt indhold og tilgængelighed af kvælstof og fosfor. Der er påvist god gødningseffekt i vårsæd, men data er dog stadig begrænset i DK. Produktet har gennem mange år været anvendt og testet i Sverige.