Gartner

Gartnergødning dækker over de gødninger, som primært sælges til frilandsgartnerier eller landmænd med særlige højværdiafgrøder. Der er tale om højtspecialiserede gødninger af organisk oprindelse. De er typisk ikke omkostningseffektive for den økologiske landmand med korn- og grovfoderproduktion

Gartner Der er ingen varer i denne kategori.

Underkategorier

 • Pelleteret fjerkrægødning

  Pelleteret gødningsprodukt baseret på kyllingemøg.

   
  Fertikal 4-1-2 afprøves i 2020 i Landsforsøg som startgødning i majs, hvor det sammenlignes med en del andre startgødninger. Du kan læse mere om afprøvningen af produktet og resultatet på Oversigt over Landsforsøgene, 2020 (side 368-370).

 • Kød- og benmelsprodukter

  Organisk gødninger af animalsk oprindelse presset i hårde 4 mm piller. Det består af dansk kød- og benmel. Har et højt indhold og tilgængelighed af kvælstof og fosfor. Der er påvist god gødningseffekt i vårsæd, men data er dog stadig begrænset i DK. Produktet har gennem mange år været anvendt og testet i Sverige.

   

  Øgro 10-3-1 afprøves i 2019 og 2020 i Økologiske Landsforsøg i vårbyg, hvor det sammenlignes med forskellige niveauer af svinegylle. Du kan læse mere om afprøvningen af produktet i Oversigt over Landsforsøgene, 2019 og Oversigt over Landsforsøgene, 2020 (side 266-268).

 • Mikronæringsstoffer og...

  Gødningsprodukter indeholdende mikronæringsstoffer.
  Biostimulanter er mikroorganismer, som tilføres jord eller planter med henblik på at øge afgrødens robusthed.

   

  Der afprøves i Økologiske Landsforsøg i vårbyg i 2020 biostimulantet: ExploGrow. Du kan læse mere om produktet på explogrow.dk samt om afprøvningen af produktet på Oversigt over Landsforsøgene, 2020 (side 268-270).