Gartner

Gartnergødning dækker over de gødninger, som primært sælges til frilandsgartnerier eller landmænd med særlige højværdiafgrøder. Der er tale om højtspecialiserede gødninger af organisk oprindelse. De er typisk ikke omkostningseffektive for den økologiske landmand med korn- og grovfoderproduktion

Gartner Der er ingen varer i denne kategori.

Underkategorier

  • Pelleteret fjerkrægødning

    Gødningsprodukt baseret på kyllingemøg.

  • Kød- og benmelsprodukter

    Øgro 10-3-1 er en organisk gødning af animalsk oprindelse presset i hårde 4 mm piller. Det består af dansk kød- og benmel. Har et højt indhold og tilgængelighed af kvælstof og fosfor. Der er påvist god gødningseffekt i vårsæd, men data er dog stadig begrænset i DK. Produktet har gennem mange år været anvendt og testet i Sverige.