Gartner

Gartnergødning dækker over de gødninger, som primært sælges til frilandsgartnerier eller landmænd med særlige højværdiafgrøder. Der er tale om højtspecialiserede gødninger af organisk oprindelse. De er typisk ikke omkostningseffektive for den økologiske landmand med korn- og grovfoderproduktion

Gartner Der er ingen varer i denne kategori.

Underkategorier

 • Pelleteret fjerkrægødning

  Pelleteret gødningsprodukt baseret på kyllingemøg.

   

  Fertikal 4-1-2 er i 2020 afprøvet i Landsforsøg som startgødning til majs, hvor det sammenlignes med en del andre startgødninger. Du kan læse mere om afprøvningen af produktet og resultatet på Oversigt over Landsforsøgene, 2020 (side 368-370). Derudover afprøves produktet også i 2022 i Landsforsøg som startgødning til økologisk majs.

 • Kød- og benmelsprodukter

  Organisk gødninger af animalsk oprindelse presset i hårde piller, som gør det velegnet til placering. Det består af dansk kød- og benmel. Har et højt indhold og tilgængelighed af kvælstof og fosfor. Der er påvist god gødningseffekt i vårsæd, men data er dog stadig begrænset i DK. Produktet har gennem mange år været anvendt og testet i Sverige.

  Afprøvninger i Økologiske Landsforsøg:
  Øgro 10-3-1 afprøves i 2019 og 2020 i vårbyg, hvor det sammenlignes med forskellige niveauer af svinegylle. Du kan læse mere om afprøvningen af produktet i Oversigt over Landsforsøgene, 2019 og Oversigt over Landsforsøgene, 2020 (side 266-268).

  YaraSUNA afprøves i 2022 i havre, hvor det sammenlignes med forskellige niveauer af svinegylle. Du kan læse mere om afprøvningen af produktet, når resultaterne offentliggøres i Landsforsøgene 2022, ultimo december 2022.

 • Mikronæringsstoffer og...

  Gødningsprodukter indeholdende mikronæringsstoffer.
  Biostimulanter er mikroorganismer eller ekstrakter, som tilføres jord eller planter med henblik på at øge afgrødens robusthed.

   

  Afprøvninger i Økologiske Landsforsøg:
  - I 2020 afprøves biostimulantet: ExploGrow vårbyg. Du kan læse mere om produktet på explogrow.dk samt om afprøvningen af produktet på Oversigt over Landsforsøgene, 2020 (side 268-270).
  - I 2022 afprøves biostimulantet: Trainer i majs i supplement med Fertikal 4-1-2. Mere info herom efter offentliggørelse af resultat.