Biostimulanter

Kategorien dækker over produkter med mikroorganismer, som tilføres jord eller planter for at stimulere afgrøden og øge robustheden.

 

Der afprøves i Økologiske Landsforsøg i vårbyg i 2020 biostimulantet: ExploGrow. Du kan læse mere om produktet på explogrow.dk samt om afprøvningen af produktet på Kort over Landsforsøg (2020).

Biostimulanter  Der er ingen varer i denne kategori.