Øgro Forstør

Øgro

Øgro 10-3-1

  • N: 10 %
  • P: 2,6 %
  • K: 1 %
  • S: 0,5 %
  • Mg: 0,2 %

Pris: Kontakt for pris

Flere detaljer

Produktinformation

Øgro 10-3-1: Basisgødning med højt kvælstofindhold  og en vigtig fosforkilde

 

ANVENDELSE: Som gældende hele paletten af koncentrerede Øgrogødninger er Øgro 10-3-1 tilpasset den optimale maskinløsning.

Herved opås rettidighed, placeringsmulighed og minimale følgeskader fra marktryk og  af mange overkørsler. Den koncentrerede pille sikrer:

  • Udbringning med præcist indhold, nem doserbarhed og høj markkapacitet,
  • Optimalt tidspunkt for tilførsel, også på uens jord og i bakket terræn, til små som store som irregulære marker. 
  • Rene Smitte- og ukrudtfri næringsstoffer med fuld sporbarhed.
  • Planlægning og behovsbestemt udbringning med hurtig respons på det bedste vejrlig.

 

Øgro er til alle afgrøder: Landbrugsafgrøder som korn, majs, raps , foderafgrøder og græsfrø. Gartneriafgrøder krydderurter, kartofler, rodfrugter, majs etc..og ornamentaler. I planteskolekulturer og skovkulturer som juletræer og pyntegrønt. 

Øgro 10-3-1 er en 100 % recirkuleret organisk gødnings- og jordforbedringsmiddel.

Den indeholder 10 % total kvælstof af organisk oprindelse. Næsten al kvælstof er proteinbundet og ikke direkte planteoptageligt , men de let omsættelige proteiner, sikrer en meget høj virkning på plantevæksten.

Øgro anvendes også i kulturer med kort vækstcyklus. Med effektive efterafgrøder opfanges og bevares næringsstofferne i det mest lukket kredsløb. I afgrøder med lang vækstsæson kan 1 årsvirkning  være på højde med mineralske gødninger, men Øgro levererer en frigivelse mere i hamoni med plantens vækst. Se forsøg i Sukkerroer på vores hjemmeside.www.Øgro.dk

Anvendelse i kornarter og olieplanter.

I sædskifter  hvor kali-forsyningen er tilpasset kan Øgro 10-3-1 anvendes til vårsæd som eneste tildeling eller i kombination med husdyrgødning.I vårsæden anbefales en placering af gødningen i forbindelse med såning. Ved tildeling i forbindelse med såning kan afgrøden få bedst mulig opstart, og efterlade et større vindue for optimal udbringning af husdyrgødning med slanger i den voksende afgrøde. I kold jord (< 4 grader) og i tørre forår kan øverligt nedfældet husdyrgødning inden såning være første indsats for en at få en hurtig vækststart, men mineraliseringen af Øgro er under normale forhold tilpas til at overtage efter frøhviden der har forsynet væksten de første 3 uger.  På dette tidspunkt er tilgængeligt fosfor tæt på den spæde plantes rødder af afgørende for en velforgrenet rodudvikling. Derfor er placeringen vigtig. Med GPS udstyr kan placering foregå inden såning og bidrage som falsksåbed og øget tid til pillens opløsning. Placer gerne i 10 cm dybde for at få jordfugtighed, men sikre, at  kvaliteten af efterfølgende såning ikke kompromiteres.

I vintersæd  og raps viser erfaringerne, at Øgro som startvirking og robuste udvintrede planter. Ligeledes er der gode erfaringern med nedskæring i afgrøden om foråret, gerne på sned af sårækken

Øgro nedskåret til frøgræs er uproblematisk forudsat god jordfugtighed er til stede.

Øvrig kulturer: Kontakt Øgro for vejledning

 Pillekvalitet

Øgro 10-3-1 er fremstillet i en 4 mm pille med minimum smuld. Den kan både kombisås samsåes og bredspredes med almindelige maskiner med blæst/mekanisk udmadning. En runinemæssig kontrol for ophobning af støv kan være givet godt ud. 

Almindelige kombimaskiner klarer at udså 500 kg/ha, nogle helt op til 950 kg/ha, svarende til udbringning af 50-95 kg total N, medførende 15-29 kg fosfor, 5-10 kg kalium pr. hektar, samt et bredt spektrum af mikronæringsstoffer.

Læs mere om produktet her

eller kontakt Henrik Stubager eller Peter Dammegaard døgnet rundt på oegro@daka.dk eller 5156 4709 og 51564 729